GLOBING POPRAD s.r.o.
profesionálne, spoľahlivo, zodpovedne
  • Slide
  • Slide
  • Slide


Geodetické a kartografické práce

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti geodézie a kartografie. Dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaný tím zaručuje našu profesionálne odvedenú prácu.

Spoločnosť GLOBING POPRAD s.r.o. vznikla v marci 1997 a na slovenskom trhu geodetických prác sa radí medzi stredne veľké spoločnosti.

Spoločnosť vykonáva všetky geodetické a kartografické práce vrátane pozemnej fotogrametrie a 3D modelovania objektov. V súčasnosti vo firme pracujú šiesti stáli zamestnanci a päť sezónnych pracovníkov.

Aby firma mohla zabezpečiť 100% kvalitu všetkých vykonaných prác od začiatku presadzuje tendenciu zamestnávať iba špičkovo vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, čo umožňuje na vykonané práce poskytnúť časovo neobmedzenú záruku.

Vo firme sú zamestnaní špecialisti na vyhotovovanie geometrických plánov na právne usporiadanie pozemkov aj v tých najzložitejších operátoch.

Geodézia, kartografia
Najvyššia kvalita, rozumné ceny

Disponujeme špičkovou meračskou a výpočtovou technikou

Naša firma pri spracovaní výsledkov merania a vytváraní geodetických elaborátov využíva grafický systém MicroStation a KOKEŠ. Naši pracovníci sú členmi KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV. Spoločnosť je vybavená špičkovou meračskou a výpočtovou technikou vrátane GPS aparatúr.

GLOBING POPRAD s.r.o.
GLOBING POPRAD s.r.o.
GLOBING POPRAD s.r.o.

Najnovšie referencie

Okrem iných zaujímavých projektov sme sa v poslednej dobe podialali na geodetických a kartografických prácach pri výstavbe diaľnice D1 Turany - Dubná Skala, pri výstavbe Národného tréningového centra SFZ Poprad, pri rekonštrukcii hotela Horizont Stará Lesná, pri príprave výstavby NC Lidl Poprad, Spišská Nová Ves a pri výstavbe NC Kaufland Poprad. Pozrieť všetky referencie