GLOBING POPRAD s.r.o.
profesionálne, spoľahlivo, zodpovedne
  • Slide
  • Slide
  • Slide


Naša činnosť je zameraná na:

budovanie bodových polí, vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov, projekty pozemkových úprav, vyhotovenie ROEP, vyhotovenie účelových máp veľkých mierok, zameranie podzemných a nadzemných vedení, budovanie vytyčovacích sietí, vytýčenie stavieb, kontrolné merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov, geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov, meranie posunov stavebných objektov, zameranie žeriavových dráh, digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov, 3D modely objektov.

V oblasti geodézie a kartografie máme dlhoročné skúsenosti a naša firma disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej používa len najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

Vlastimil Maxim, CEO