GLOBING POPRAD s.r.o.
profesionálne, spoľahlivo, zodpovedne
 • Slide
 • Slide
 • Slide


Referencie

 • Diaľnica D1 Turany - Dubná Skala - geodetické práce pri výstavbe,
 • Národné tréningové centrum SFZ Poprad - geodetické práce pri výstavbe,
 • Hotel Horizont Stará Lesná - geodetické práce pri rekonštrukcii,
 • NC Lidl Poprad, Spišská Nová Ves - geodetické práce pri príprave výstavby,
 • NC Kaufland Poprad - geodetické práce pri výstavbe,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Spracovanie projektu pozemkových úprav – k.ú. Harichovce,
 • IMBIZ GROUP Sp. N. Ves - geodetické práce pri príprave stavby MADARAS – exhibition shopping & enterteinment centre
 • BZ, s.r.o. – geodetické práce pri príprave a výstavbe - SHOPPING CENTRUM HORSE Poprad,
 • BZ, s.r.o. – geodetické práce pri príprave výstavby – nákupné centrum BAUMAX – Trnava,
 • Multi Development - geodetické práce pri príprave výstavby – nákupné centrum Poprad,
 • CHEMOSVIT FOLIE a.s. – Určenie parametrov žeriavových dráh,
 • Archstudio, s.r.o. Brno – geodetické práce pri príprave stavby - Mountain Cloud – Poprad,
 • Archstudio, s.r.o. Brno– geodetické práce pri príprave stavby - Apartmány Velický potok,
 • Archstudio, s.r.o. Brno – geodetické práce pri príprave stavby – Hotel Riverside Poprad,
 • BZ, s.r.o. – geodetické práce pri príprave a výstavbe - SHOPPING CENTRUM STORLAND – Poprad,
 • TAMI Kežmarok – zameranie areálu,
 • ZIPP Bratislava – geodetické práce pri príprave a realizácii stavby BIGBOX Poprad,
 • KB Building SK s.r.o. - geodetické práce pri príprave a realizácii stavby - Bytový dom Poprad,
 • Brantner Poprad, s.r.o. - geodetické práce pri príprave stavby – Kompostáreň,
 • Brantner Poprad, s.r.o. - geodetické práce pri príprave stavby – rozšírenie areálu,
 • Ing. Vít Stodola – Zameranie severnej steny hradného brala – Ľubovniansky hrad,
 • TLD, a.s. – geodetické práce pri rozširovaní lyžiarskeho strediska Tatranská Lomnica,
 • SLOVAK TELECOM - polohopisné a výškopisné zameranie pre projekty na výstavbu optických káblov a miestnych telefónnych sietí - vyše1000 km,
 • ORANGE SLOVENSKO - polohopisné a výškopisné zameranie pre projekty na výstavbu optických káblov - cca 120 km,
 • SPP - polohopisné a výškopisné zameranie pre projekty na výstavbu STL plynovodov v obciach Reľov a Lechnica, porealizačné zameranie VTL plynovodu Slovenská Ves - Gánovce, porealizačné zameranie STL plynovodov v obciach Švábovce, Hozelec, Gánovce, Rudňany,
 • VSE Košice - zameranie silových vedení v obciach Solivar, Levoča, Sabinov, V. Ružbachy, Č. Kláštor, geometrické plány na zameranie technických zariadení,
 • SSE ŽILINA - zameranie silových vedení v obciach Zubrohlava, Rabča, Klin,
 • LOBBE ŽAKOVCE - komplexné geodetické práce - skládka odpadov Žakovce, geometrické plány na právne usporiadanie prístupovej komunikácie,
 • WHIRLPOOL SLOVAKIA - geometrické plány na právne usporiadanie pozemkov na výstavbu nových výrobných hál, geometrické plány na porealizačné zameranie areálu výrobného závodu Poprad,
 • TATRAMAT POPRAD - geometrické plány na porealizačné zameranie areálu výrobného závodu Poprad,
 • ŽELEZNICE SR - geometrické plány na právne usporiadanie pozemkov pod železničnou traťou K.Ú. Poprad, geometrické plány na právne usporiadanie Depo Poprad,
 • SLOVENSKÁ SPRÁVA LETÍSK - LETISKO POPRAD-TATRY - geometrické plány a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb jednotlivých objektov letiska,
 • MESTO POPRAD - vyhotovenie geometrických plánov na právne usporiadanie a porealizačné zameranie,
 • MESTO VYSOKÉ TATRY - vyhotovenie geometrických plánov na právne usporiadanie a porealizačné zameranie,
 • PS SKANSKA TŘINEC - komplexné geodetické práce pri výstavbe supermarketu KAUFLAND Poprad,
 • TESCO STORES - komplexné geodetické práce pre investora pri výstavbe hypermarketu Poprad,
 • INTERFRUCT - komplexné geodetické práce pri výstavbe supermarketu Poprad,
 • NAY - komplexné geodetické práce pre investora pri výstavbe supermarketu Poprad,
 • BAUMAX - komplexné geodetické práce pre investora pri výstavbe supermarketu Poprad,
 • KATASTRÁLNY ÚRAD V PREŠOVE - vyhotovenie ROEP Vernár,
 • OBECNÉ ÚRADY - Hôrka, Nová Lesná, Stará Lesná, Mlynica - vyhotovenie geometrických plánov na právne usporiadanie a porealizačné zameranie,
 • Zameranie archeologických nálezísk Kláštorisko, Zelená voda, Hradisko Machalovce,
 • Geodetické práce pre homologizáciu medzinárodných vodnolyžiarskych pretekov,
 • EKOTECHNIKA PLUS a.s. MICHALOVCE - geodetické práce pri výstavbe nákupného centra HYPERNOVA Poprad,
 • PSG ZLÍN - geodetické práce pri výstavbe nákupného centra BAUMAX Poprad,
 • PSG ZLÍN - geodetické práce pri výstavbe hotela a kryocentra AQUACITY Poprad,
 • KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO - geodetické práce pre prípravu rekonštrukcie lieč. domu HELIOS,
 • PVPS Poprad a.s. - geodetické práce pre prípravu stavieb kanalizačných zberačov a porealizačných zameraní vodovodov.